FEAD na “zwiększonych obrotach”

Nasza Caritas podjęła szereg działań pomocowych, by w obliczu zagrożenia koronawirusem wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące z naszej Diecezji  Już w pierwszej połowie marca zorganizowano dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019. To bardzo dobrej jakości żywność, którą dostarcza  kilkanaście placówek Caritas i parafii oraz współpracujące z nami Ośrodki Pomocy Społecznej. Ogólną zasadą jest otrzymanie skierowania z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale teraz wymogi zostały uproszczone. Osoba zagrożona wirusem (kwarantanna, obawa przed wychodzeniem z domu) spełniająca kryteria dochodowe wystarczy, że wypełni proste oświadczenie.  W marcu i w kwietniu artykuły spożywcze otrzymało łącznie 3379 osób.  Wydano ubogim, bezdomnym ponad 73020,00 tony żywności. W związku z przekazywaniem żywności osobom będącym w kwarantannie lub osobom z tzw. grupy wysokiego ryzyka nasz magazyn pracuje na “zwiększonych obrotach”.