Sprawozdanie roczne PZC – zachęcamy do wypełniania online

Zbliża się okres złożenia sprawozdań z działalności Parafialnego Zespołu Caritas. Termin składania sprawozdań do 30.01.2022. My zachęcamy do złożenia go w formie online. Całość zajmuje zdecydowanie mniej czasu, niż w formie konwencjonalnej, nie trzeba takiego sprawozdania drukować, wysyłać pocztą itp. […]

Czytaj dalej

Zbiórka na środki ochrony bezpośredniej dla szpitali

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii po konsultacjach ze szpitalami i placówkami medycznymi po zapoznaniu się z potrzebami tych, którzy niosą bezpośrednią pomoc Caritas Diecezji Peplińskiej pragnie zorganizować zbiórkę pieniędzy na zakup niezbędnych środków ochrony bezpośredniej dla szpitali i innych […]

Czytaj dalej

Inne działania w trakcie epidemii

Zakupione zostały  maseczki i płyty dezynfekujące, które posłużą do ochrony osób objętych naszymi działaniami a przede wszystkim naszych wolontariuszy  .Na co dzień pracownicy Caritas opiekują  75 osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, diagnozując ich aktualną sytuacje i reagując w razie potrzeby.

Czytaj dalej

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna. Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego lub duchowego, prosimy o kontakt z biurem Caritas, tel. 58 536 15 31 umożliwimy rozmowę z księdzem psychologiem.

Czytaj dalej

Pomoc dla seniorów w czasie epidemii

Caritas Diecezji Pelplińskiej uruchamia program „Pomoc dla seniora”. Chcemy pomóc osobom starszym i chorym w zorganizowaniu żywności lub posiłku. Osoby potrzebujące prosimy o kontakt z koordynatorem, panią Eweliną Wieczorkowską, tel. 793 820 764. Księży proboszczów będziemy prosili o weryfikacje osób zgłaszających się do […]

Czytaj dalej

Kurs wychowawców wypoczynku

Caritas Diecezji Pelplińskiej organizuje kurs wychowawcy wypoczynku. Zajęcia odbywać będą się przez trzy soboty: 7, 14, 21 marca 2020 w godzinach od 9.00 do 16.00 w Collegium Marianum w Pelplinie. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Koszt kursu to 150 zł […]

Czytaj dalej