O nas

Caritas Diecezji Pelplińskiej jest kościelną organizacją charytatywną diecezji pelplińskiej powołaną dekretem Biskupa Chełmińskiego 15 lipca 1991 roku.

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności.
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego. Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz w oparciu o postanowienia własnego statutu. Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Pelpliński.

Dyrektorem Caritas Diecezji Pelplińskiej jest ks. dr Grzegorz Weis