PZC

Parafialne Zespoły Caritas

Parafialne Zespoły Caritas działają przy parafiach Diecezji Pelplińskiej. Obecnie na terenie diecezji funkcjonuje 88 zespołów.

Cele:

  • mobilizacja charytatywna wspólnoty parafii do praktykowania miłosierdzia poprzez modlitwę, słowo, i czyn,
  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii,
  • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym (chorym, niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i tym, które mają trudności),
  • sprawowanie opieki nad charytatywnymi placówkami kościelnymi działającymi na terenie parafii, bądź też tworzenie takich placówek,
  • możliwość podjęcia współpracy z osobami działającymi w ramach państwowej opieki społecznej lub z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywno-opiekuńczym.