Skrzydła

Skrzydła to program Caritas Polska realizowany od września 2005 r. Zapewnia on wsparcie dla najuboższych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich poprzez objęcie ich długoterminową opieką finansową.

W ramach programu można finansować:

  • ciepły posiłek w szkole,
  • materiały edukacyjne,
  • odzież zimową i letnią,
  • dojazdy do szkoły,
  • korepetycje,
  • refundacje zorganizowanych wyjść szkolnych,
  • wypoczynek letni lub zimowy.

Inspiracją powstania Programu Skrzydła jest przesłanie Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski: „Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny (…)” (Homilia z dnia 18.08.2002 r., Błonia krakowskie).