Aktywnie w domu – sposób WTZ Pelplin na domowe warsztaty

W związku z sytuacją epidemiologiczna w naszym kraju działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Pelplinie została czasowo zawieszona. Nie oznacza to jednak, że zawieszona została również nasza praca. Codziennie mamy kontakt z naszymi uczestnikami. Monitorujemy sytuację w domach, pytając o potrzeby, stan zdrowia oraz o funkcjonowanie naszych podopiecznych w tym nie łatwym czasie. Terapeuci prowadzą rozmowy telefoniczne oraz przekazują propozycje zajęć w domach. Osoby korzystające z internetu łączą się przez różne komunikatory. Rozmowy prowadzone są także z rodzicami bądź opiekunami. Przekazywane są bieżące informacje. Aktualnie ruszyliśmy z naborem wniosków o wsparcie w programie „pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Każdego dnia w  naszej placówce jest osoba pełniąca dyżur do której można się zwrócić w razie potrzeby. Osoby pracujące zdalnie zajmują się szyciem maseczek ochronnych dla naszych podopiecznych i ich rodzin. Powstają też „pakiety prac domowych”, które zostaną przekazane naszym uczestnikom, by choć w części móc zapewnić im rehabilitację w domu. Osobom, które tego potrzebują dostarczamy żywność w formie suchego prowiantu lub ciepłego posiłku. W tej niecodziennej sytuacji ciągle szukamy nowych sposobów i możliwości by zapewnić naszym podopiecznym wsparcie.