FEAD 2017/2018

 

 

 

Edycja 2018/2019

 

Podsumowanie Programu Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2017

Caritas Diecezji Pelplińskiej od sierpnia 2017 do czerwca 2018 r. realizowała kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach Podprogramu 2017 do 2 600 osób potrzebujących trafiły 134 tony żywności . O kwalifikowalności do programu decydowało kryterium dochodowe. Beneficjenci otrzymali między innymi cukier, mleko, miód, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę konserwową, fasolę, kabanosy, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 12  punktach wydawania żywności prowadzonych przez  organizacje  partnerskie lokalne na terenie diecezji pelplińskiej. Były to parafie,  oraz ośrodki pomocy społecznej.

Caritas wspiera w ten sposób osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2017 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do programu  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W ramach środków na działania towarzyszące Caritas Diecezji Pelplińskiej przeprowadziła 11 warsztatów dla 275 uczestników. Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów z zakresu przygotowania posiłków, zdrowego odżywiania się oraz sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. 

W okresie realizacji Podprogramu 2017 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych  przez placówki terenowe Caritas lub parafie. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi spotkania integracyjne, świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów oraz festyny rodzinne.

Terminy, spotkań zaplanowanych w ramach działań towarzyszących można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznym właściwym dla miejsca zamieszkania, Organizacji Partnerskiej realizującej dystrybucje jak również na naszej stronie internetowej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli z terenu Diecezji Pelplińskiej Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)  i Ośrodków Pomocy Społecznych (OPS) dotyczące  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Termin23.10.2017r  godz.10.00  –    Pelplin ul. Sambora 28

Chętne Organizację mogą jeszcze zgłosić swój akces.

Informacji udziela p. Ewa Chyła – koordynator programu tel. 605

 

Lista organizacji partnerskich lokalnych:

PZC: Nowe, Brusy, JCHKW Starogard Gdański, Św. Wojciech Starogard Gdański, NSPJ Starogard Gdański, Pieniążkowo, Subkowy, Bożepole Wielkie, Linia, MB Starogard Gdański, ŚDS Rajkowy

 

ZAPRASZAMY NA DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

 

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:
– organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
– racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
– przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
– prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚĆI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie .Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Kolejny etap realizacji Programu  „Podprogramu 2017”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących   w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od m-ca października b.r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

to zestaw składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1.    groszek z marchewką 4 kg,
2.    fasola biała 4 kg,
3.    koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4.    buraczki wiórki 1,05 kg,
5.    powidła śliwkowe 1,5 kg,
6.    makaron jajeczny 4,5 kg,      
7.    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8.    ryż biały 4 kg,
9.    kasza gryczana 2 kg,
10.  herbatniki maślane 0,6 kg,
11.   mleko UHT 7 l,
12.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13.    gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14.    szynka drobiowa 3 kg,
15.    szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16.    pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17.    filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18.    cukier biały 4 kg,
19.    olej rzepakowy 4 l,
20.    miód wielokwiatowy 0,4 kg,
21.    kabanosy wieprzowe 0,36 kg

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE;

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Pelplińskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:
•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty o nie marnowaniu żywności.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

 POŻYTECZNE LINKI;

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w  Podprogramie 2017.

Film Informujący PO PŻ 2014 – 2020.

 PLIKI DO POBRANIA;

·         załącznik nr 1 – lista osób

·         załącznik nr 2 – ewidencja wydania artykułów dla rodziny

·         załącznik nr 4 – sprawozdanie miesięczne

·         załącznik nr 5 – skierowanie część A i B

·         załącznik nr 6 – oświadczenie dot. osób bezdomnych

·         załącznik nr 7 – oświadczenie dot. listy OPS

 

 

KONTAKT

Ewa Chyła – Koordynator  POPŻ Caritas Diecezji Pelplińskiej

tel. 605 378 414

e-mail: echyla@caritas.pl

Magazyny Programu Pomocy Żywnościowej

  1. Szkolna 1

         83-211 Jabłowo