Zakończenie podprogramu 2021 / Завершення підпрограми 2021 року

Podprogram 2021 już na nami

Z końcem października 2022 r. wolontariusze i pracownicy Parafialnych Zespołów Caritas w kilkudziesięciu diecezjach w Polsce  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021, Podprogram 2021. W naszej diecezji  żywność trafiła do 6000 najbardziej potrzebujących osób zakwalifikowanych przez ośrodki pomocy społecznej. W sumie nasza Caritas od stycznia 2022 r. do października 2022 r. przekazała tym osobom  130 ton żywności.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały: cukier, mleko, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, buraczki, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę,  groszek z marchewką, filet z makreli, Pomoc w diecezji pelplińskiej można było uzyskać w 10 parafiach, 1 placówce warsztatów terapii zajęciowej  i 2 ośrodkach pomocy społecznej. Szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2021 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy. Z pomocy skorzystały także rodziny uchodźcze z Ukrainy.

Poza przekazywaniem żywności nasza Caritas zobowiązana była również do przeprowadzenia tzw. działań ze środków towarzyszących. W ramach tych działań Caritas Diecezji Pelplińskiej przeprowadziła 24 warsztatów, w których udział wzięło ponad 600 osób.

 Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i zabezpieczenia się przed zakażeniem COVID-19.

Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.  

W okresie realizacji Podprogramu 2021 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli także możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych przez parafie i ośrodki pomocy społecznej w ramach działalności statutowej pelplińskiej Caritas. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów oraz udział w programach Caritas.

Завершення підпрограми 2021 року

Підпрограма 2021 вже позаду

Наприкінці жовтня 2022 року волонтери та працівники парафіяльних відділів Карітас у десятках єпархій Польщі  передали потребуючим останні пакунки в рамках Оперативної програми Харчова допомога 2014-2021, підпрограма 2021. У нашій дієцезії продукти отримали 6000 найбільш потребуючих людей, кваліфікованих за допомогою центрів соціальної допомоги. Загалом наш Карітас з січня 2022 року до жовтня 2022 року передав цим людям 130 тонн їжі.

В якості допомоги люди отримали: цукор, молоко, макарони, рапсову олію, сливове повидло, буряк в банках, томатний концентрат, паштет, шинку, горошок з морквою, консерви з філе скумбрії. Допомога в Пелплинській єпархії надавалася в 10 парафіях, 1 Майстерні трудової терапії та 2 Центрах соціальної допомоги. Спеціальна продуктова допомога під час реалізації Підпрограми 2021 була надана багатодітним та неблагополучним сім’ям, які потребують більшої кількості продуктів харчування. Доступ до продовольчої програми був забезпечений без будь-якої дискримінації та з повагою до гідності осіб, які мають право на отримання цих продуктів. Сім’ї біженців з України також скористалися допомогою.

Окрім передачі харчів, наш Карітас також був зобов’язаний здійснювати так звані супутні заходи. У рамках цих заходів Карітас Пелпліньскої єпархії провів 24 майстер-класи, в яких взяли участь понад 600 осіб.

Заняття, проведені Карітасом, дозволили учасникам набути самостійності та компетентності в навичках ведення домашнього господарства та захисту від інфікування COVID-19.

Ці заходи проводились у формі тренінгів або стаціонарних майстерень, які надавали необхідні знання та навички у сфері дієтології та здорового харчування, а також ефективного управління сімейним бюджетом та профілактиці псування харчів.

Під час реалізації підпрограми 2021 одержувачі харчової допомоги також мали можливість брати участь у супутніх заходах, не фінансованих програмою, які проводилися парафіями та центрами соціального забезпечення в рамках статутної діяльності Карітасу в Легниці.

Було проведено низку заходів для соціальної інтеграції, зокрема спільні ініціативи для місцевої громади, спрямовані на:

  • соціальну інтеграцію людей із ризиком маргіналізації (зокрема заходи для бездомних);
  • терапевтичну, психологічну та юридичну підтримку, що надається в закладах Карітасу, соціотерапевтичних центрах та центри милосердя;
  • інтеграційні зустрічі, в тому числі різдвяні зустрічі;
  • різноманітні види майстер-класів і заходів для дітей, дорослих і людей похилого віку;
  • участь у програмах Карітасу.