XXI Zbiórka żywności pod hasłem „Tak – Pomagam” / XXI Збір продуктів харчування під гаслом «Так – я допомагаю»

W dniach 2-3 grudnia 2022 r. Caritas organizuje zbiórkę żywności, której celem będzie

pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących oraz na potrzeby placówek Caritas. Chcielibyśmy, aby zbiórka prowadzona była w centrach handlowych i sklepach spożywczych na poziomie lokalnym, które wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie.

Prosimy do 18 listopada 2022 zgłosić udział w akcji poprzez ankietę na  naszej stronie internetowej www.pelplin.caritas.pl  w zakładce – „Działalność” / “Zbiórki żywności / Zgłoszenie zbiórki. Zespoły, które zgłoszą do diecezjalnej Caritas chęć przyłączenia się do „zbiórki”, otrzymają materiały promocyjne (plakaty, identyfikatory, ulotki, podziękowania oraz kamizelki, itp.).

LINK DO ZGŁOSZENIA

XXI Збір продуктів харчування під гаслом «Так – я допомагаю»

2 та 3 грудня 2022 року Карітас організовує збір продуктів, метою якого буде отримання продуктів харчування з тривалим терміном придатності та легких у зберіганні, щоб мати можливість приготувати різдвяні пакунки для потребуючих людей та для потреб закладів Карітасу. Ми б хотіли, щоб збір проводився в торгових центрах і продуктових магазинах на місцевому рівні, які дадуть згоду на його проведення.

Для участі в акції просимо зареєструватися до 18 листопада 2022 року через опитування на нашому веб-сайті www.pelplin.caritas.pl  у вкладці – “Діяльність” / “Збір продуктів” / “Заявка на збір”. Команди, які повідомляють до Карітасу про свою готовність приєднаються до збору, отримають рекламні матеріали (плакати, значки, листівки, подяки та жилети тощо).