Granty dla Szkolnych Kół Caritas / Гранти для шкільних гуртків Карітас

Caritas Diecezji Pelplińskiej zaprasza Szkolne Koła Caritas do składania wniosków na dofinansowanie działań wolontariackich. Można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł dla jednego SKC. Wnioski można składać do 19 października przez formularz zgłoszeniowy poniżej.

Wniosek o dofinasowanie

Гранти для шкільних гуртків Карітас

Карітас Пелплінської єпархії запрошує шкільні гуртки Карітас подавати заявки на співфінансування волонтерської діяльності. На один Шкільний Гурток Карітас можна отримати грант до 1000 злотих. Заявки можна подати до 19 жовтня за формою, наведеною нижче.

Заявка на фінансування