Rusza program Rodzina Rodzinie w Ukrainie / Cтартує програма Родина для Родини в Україні

Od października bieżącego roku 500 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej będzie otrzymywać pomoc w ramach programu Rodzina Rodzinie, realizowanego dotychczas w Syrii i kilku innych krajach Bliskiego Wschodu.  

To największy polski program pomocy humanitarnej za granicą. Polega na wspieraniu finansowym rodzin dotkniętych skutkami wojen i kryzysów humanitarnych wynikających z innych przyczyn. Środki otrzymywane dzięki udziałowi w programie pozwalają beneficjentom np. na zakup żywności, leków, opału, i zaspokojenie innych, podstawowych potrzeb.  

Fundusz programu jest zasilany przez darczyńców – polskie rodziny skupione we wspólnotach parafialnych i innych organizacjach kościelnych. Pierwsza ukraińska edycja programu, realizowana we współpracy z Caritas SPES, potrwa 12 miesięcy, a jej budżet wyniesie 7,6 mln zł.  

Dla Caritas i całego polskiego Kościoła będzie to kolejny, niezbędny etap pomocy, udzielanej Ukraińcom w ich ojczyźnie i ukraińskim uchodźcom w Polsce. Inicjatywa ma na celu wsparcie mieszkańców Ukrainy w procesie odbudowy ich życia z wojennych zniszczeń.  

Przyłączenie się do tego przedsięwzięcia jest bardzo proste. Wystarczy zarejestrować parafię lub organizację kościelną pod adresem internetowym www.caritas.pl/parafie i oczekiwać na kontakt ze strony Koordynatora programu w Caritas. 

Cтартує програма Родина для Родини в Україні

З жовтня поточного року 500 сімей Києво-Житомирської єпархії отримають допомогу за програмою «Сімейна родина», яка наразі реалізована в Сирії та кількох інших країнах Близького Сходу.

Це найбільша польська програма гуманітарної допомоги за кордоном. Вона полягає у фінансовій підтримці сімей, які постраждали від наслідків воєн та гуманітарних криз, спричинених іншими причинами. Кошти, отримані за участь у програмі, дозволяють бенефіціарам, наприклад, придбати продукти харчування, ліки, паливо та задовольнити інші основні потреби.

Фонд програми підтримується дарувальниками – польськими родинами, об’єднаними в парафіяльних спільнотах та інших церковних організаціях. Перша частина української програми, яка виконується у співпраці з Карітас SPES, триватиме 12 місяців, а її бюджет становитиме 7,6 млн. злотих.

Для Карітасу та всієї Польської Церкви це буде ще один, необхідний етап допомоги українцям на їх батьківщині та українським біженцям у Польщі. Ініціатива має на меті підтримати жителів України у процесі відновлення життя після руйнувань війни.

Долучитися до цієї справи дуже просто. Потрібно зареєструвати парафіяльну або церковну організацію на www.caritas.pl/parafie і дочекатися зв’язку з програмним координатором Карітасу.