Zbiórka na pomoc braciom i siostrom na Ukrainie / Збір допомоги братам і сестрам в Україні

Zgodnie z apelem Biskupa Pelplińskiego  w najbliższą niedzielę, 27 lutego 2022 r. i w Środę Popielcową, we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej prowadzone będą zbiórki na pomoc dla naszych braci i sióstr na Ukrainie. Środki można wpłacać również bezpośrednio na konto Caritas Diecezji Pelplińskiej 48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”.

Caritas Diecezji Pelplińskiej przygotowuje się również na przyjęcie uchodźców, którzy przybędą, szukać schronienia w Polsce. 

Збір допомоги братам і сестрам в Україні

Відповідно до заклику єпископа Пелпліна, наступної неділі, 27 лютого 2022 року, та в Попельну середу всі церкви та каплиці Пелплінської єпархії організують заходи зі збору коштів на допомогу нашим братам і сестрам в Україні. Кошти також можна перерахувати безпосередньо на рахунок Карітасу Пелплінської єпархії за номером 48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 з поміткою «Допомога Україні».

Карітас Пельплінської єпархії також готується прийняти біженців, які приїдуть шукати притулку до Польщі.