Sposób na “epidemiologiczny stres” naszych beneficjentów

Epidemia wywołana koronawirusem i związany z nią niepokój dotyka wszystkich. U osób chorujących przewlekle stres wywołany chorobą podstawową może dodatkowo nasilać się o lęki jakich przysparza nam epidemia. Wsparcie jest bardzo ważnym działaniem w procesie leczenia, zdrowienia. W tej sytuacji potrzeba siły, wytrwałości rozwagi i poszukiwania różnych rozwiązań w rozładowaniu napięcia i stresu. W związku z tym oferujemy naszym uczestnikom oraz ich rodzinom wsparcie psychiczne poprzez liczne rozmowy telefoniczne, organizowanie pojedynczych spacerów po lesie, wycieczki rowerowe w systemie jeden terapeuta plus jeden uczestnik, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i brakiem kontaktu bezpośredniego.