XVII Zbiórka żywności pod hasłem „Tak – Pomagam”

ZGŁOSZENIE ON LINE

W dniach 6 i 7 grudnia 2019 r. Caritas organizuje XVII Zbiórkę żywności pod hasłem „Tak – Pomagam”.
Celem prowadzonej zbiórki będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, takich jak: mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata, słodycze, itp., aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących oraz na potrzeby placówek Caritas. Chcielibyśmy, aby zbiórka prowadzona była w centrach handlowych i sklepach spożywczych na poziomie lokalnym, które wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie. Nawiązanie współpracy i otrzymanie zgody na przeprowadzenie zbiórki w innych sieciach handlowych i sklepach – poza BIEDRONKĄ, POLOMARKETEM, CARREFOUREM, KAUFLANDEM, LIDLEM, pozostaje w gestii Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

Prosimy, aby do 27 listopada przekazać do centrali Caritas w Pelplinie mailem: echyla@caritas.pl, dane koordynatorów zbiórki w danej miejscowości, ilość zgłoszonych sklepów oraz wolontariuszy. Na naszej stronie internetowej również znajduje się ankieta zgłoszeniowa w  zakładce – Działalność/Zbiórki żywności/zgłoszenie zbiórki żywności. Tylko te zespoły, które zgłoszą do diecezjalnej Caritas chęć przyłączenia się do „zbiórki”, otrzymają materiały promocyjne (plakaty, identyfikatory, ulotki, podziękowania oraz kamizelki, itp.).

Zachęcamy do udziału w zbiórce, bo warto pomagać innym. Sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek prosimy składać do 10 grudnia 2019 r. (mailowo, pocztą lub osobiście). Formularz sprawozdania jest dostępny na naszej stronie w zakładce Działalność/Zbiórki żywności/Sprawozdanie