Informacje edycja 2019-2020

Caritas Diecezji Pelplińskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Przed nami edycja programu – Podprogram 2019, która będzie trwała do końca lipca 2020r. Rozpoczęcie wydawania żywności planowane jest na styczeń 2020 r.
Pomoc w postaci paczek żywnościowych udzielana będzie osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
• 1 402 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.
Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
• ośrodki pomocy społecznej,
• organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.
Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.
CELEM PROGRAMU
jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:
– organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
– racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
– przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
– prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej.
KRYTERIA KWALIFIKALNOŚĆI
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.
Kolejny etap realizacji Programu „Podprogramu 2019” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od stycznia 2020 r. do lipca 2020 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się z magazynów Caritas Diecezji Kieleckiej od stycznia 2020 r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych.
PACZKA ŻYWNOŚCIOWA
to zestaw składający się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe:
• groszek z marchewką 3,6 kg,
• fasola biała 3,6 kg,
• koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
• buraczki wiórki 1,05 kg,
• powidła śliwkowe 1,80 kg,
• sok jabłkowy 4,0 l,
2. Artykuły skrobiowe:
• makaron jajeczny 4,5 kg,
• makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
• ryż biały 3 kg,
• kasza gryczana 1,5 kg,
• herbatniki maślane 0,8 kg,
3. Artykuły mleczne:
• mleko UHT 7 l,
• ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
4. Artykuły mięsne:
• szynka drobiowa 3 kg,
• szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
• pasztet wieprzowy 0,64 kg
• filet z makreli w oleju 1,7 kg,
5. Cukier:
• cukier biały 4 kg,
6.Tłuszcze:
• olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe:
• gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty o nie marnowaniu żywności.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.
WYTYCZNE DLA PODPROGRAMU 2019
Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.
PLIKI DO POBRANIA
• załącznik nr 1 – lista osób
• załącznik nr 2 – ewidencja wydania artykułów dla rodziny
• załącznik nr 3/3a – ewidencja i lista dot. posiłków
• załącznik nr 4 – ewidencja przyjętych i wydanych art. spożywczych
• załącznik nr 5 – skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej część A i B
• załącznik nr 6 – oświadczenie dot. osób bezdomnych
• załącznik nr 7 – oświadczenie dot. listy OPS

  LISTA ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH
lp. Odbiorcy OPL Powiat województwo adres
1.  Parafialny Zespół Caritas przy parafii Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowym świecki kujawsko-pom. ul.Krótka 7 86-170 Nowe
2. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wszystkich Świętych w Brusach chojnicki pomorskie ul.Kościelna 3 89-632 Brusy 
3. Parafialny zespół Caritas przy parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Starogardzie Gdańskim starogardzki pomorskie ul.Skośna 36,  83-200 Starogard Gdański 
4. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Wojciecha  w Starogardzie Gdańskim starogardzki pomorskie ul.Pomorska 4a,  83-200 Starogard Gdański
5. Zespół Caritas parafii Najświętrzego Serca Pana Jezusa w  Starogardzie Gdańskim starogardzki pomorskie ul.Bp Dominika 8,    83-200 Starogard Gdański
6. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Jana Chrzciciela w Pieniążkowie tczewski pomorskie Pieniążkowo 13 83-135 Pieniążkowo 
7. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach tczewski pomorskie ul.Kościelna 8 83-120 Subkowy
8. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Piotra Apostoła w Bożympolu Wielkim wejherowski pomorskie ul.Chmielecka 36  84-214 Bożepolewielki
9. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Jakuba w Lęborku lęborski pomorskie ul.Basztowa 8  83-300 Lębork 
10. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Katarzyny Starogardzie Gdańskim starogardzki pomorskie ul.Tczewska 3,  83-200 Starogard Gdański
11. Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lnianie świecki kujawsko-pom. ul.Wyzwolenia 9 , 86-141 Lniano
12. Warsztaty Terapi Zajęciowej w Pelplinie  starogardzki pomorskie ul. Sambora 28 83-130 Pelplin
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach tucholski kujawsko pomorskie ul.ks.dr.Sychowskiego 28 89-530 Śliwice
14 Parafialny Zespół Caritas przy parafii Marii Magdaleny w Ugoszczy  bytowski pomorskie Ugoszcz 13 77-143 Studzienice

 

KONTAKT

Ewa Chyła – Koordynator POPŻ Caritas Diecezji Pelplińskiej
tel. 793 822 458
e-mai echyla@caritas.pl