Pomoc dla pracowników firmy Iglotex

Informujemy, że zostało uruchomione specjalne konto bankowe, na które można wpłacać fundusze na pomoc pracownikom zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego Iglotex w Skórczu. Celem zbiórki jest doraźne wsparcie finansowe osób najbardziej potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej, dodatkowo spotęgowanej czasową utratą miejsca pracy w wyniku nagłego, tragicznego w skutkach pożaru zakładu oraz oddziału Iglotex.
Mamy nadzieję, że ta szlachetna inicjatywa, która powstała na prośbę wielu osób związanych z firmą Iglotex, w tym jej pozostałych pracowników, chcącym konkretnie pomóc swoim koleżankom i kolegom, spotka się z pozytywnym odzewem każdego z Was. Zachęcamy do aktywnego wsparcia akcji i już dziś serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

DANE DO PRZELEWÓW: 
Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin
Nr konta: 
➡️ 47 8342 0009 2000 1876 2000 0021 ⬅️
Tytuł: Dla Pracowników Iglotex