Czym jest Miłość? – Rekolekcje Caritas dla SKC

Od  8-10 lutego trwały nasze doroczne rekolekcje dla wolontariuszy Caritas . Czym jest Miłość?- to hasło naszego spotkania. Czas bardzo intensywny,  bogaty w pracę w grupach,  spędzony na zabawie i radości. W rekolekcjach uczestniczyło 120 wolontariuszy wraz z opiekunami. Dziękujemy diakonom z Seminarium Duchownego w Pelplinie za ogromna pomoc w organizacji naszych rekolekcji . Gościem naszym była Koordynator wolontariatu Diecezji Siedleckiej pani Monika Rybaczewska , która podzieliła się z naszymi wolontariuszami doświadczeniami pracy  ze Szkolnymi Kołami Caritas.