Zgłoszenia do XVI zbiórki żywności “Tak Pomagam”

W dniach 29 i 30 marca 2019 r. Caritas organizuje  XVI Zbiórkę żywności pod hasłem „Tak – Pomagam”. 
Celem prowadzonej zbiórki będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, takich jak: mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata, słodycze, itp., aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących oraz na potrzeby placówek Caritas. Chcielibyśmy, aby zbiórka prowadzona była w centrach handlowych i sklepach spożywczych na poziomie lokalnym, które wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie. Nawiązanie współpracy i otrzymanie zgody na przeprowadzenie zbiórki w innych sieciach handlowych i sklepach – poza BIEDRONKĄ, POLOMARKETEM, CARREFOUREM, KAUFLANDEM,TESCO, LIDLEM, pozostaje w gestii Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

Prosimy, aby do 22 marca przekazać do centrali Caritas w Pelplinie mailem: echyla@caritas.pl, dane koordynatorów zbiórki w danej miejscowości, ilość zgłoszonych sklepów oraz wolontariuszy. Tylko te zespoły, które zgłoszą do diecezjalnej Caritas chęć przyłączenia się do „zbiórki”, otrzymają materiały promocyjne (plakaty, identyfikatory, ulotki, kamizelki, itp.).

Zachęcamy do udziału w zbiórce, bo warto pomagać innym. Sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek prosimy składać do 02 kwietnia 2019 r. (mailowo, pocztą lub osobiście). Formularz sprawozdania jest dostępny na naszej stronie w zakładce Dokumenty-Sprawozdanie ze zbiórki żywności “Tak Pomagam”