Ostrożnie, ale do przodu – terapia w WTZ Skórcz

Pytacie, co u nas? Czas pandemiczny nie należy do najłatwiejszych także w takich placówkach jak nasza, ale dzielnie radzimy sobie nawet w takich nienaturalnych warunkach. Przyłbice, rękawiczki, nieustanna dezynfekcja rąk, rotacyjna praca w grupach – to już stałe elementy naszej dbałości o bezpieczeństwo własne i otoczenia. Wszystko wygląda nieco inaczej, ale czy gorzej? Żałujemy, że nie wyjechaliśmy w tym roku na rodzinną wycieczkę; nie ma konkursów, przeglądów, zabaw tanecznych. Rehabilitacja społeczna odeszła na drugi plan, ale… nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. „Zamknięci” w naszych zakładach pracy uczymy się teraz zupełnie nowych umiejętności. Do Warsztatu zakupione zostały nowe materiały terapeutyczne, które pozwolą na rozszerzoną rehabilitację zawodową. Odkrywamy nieznane dotąd metody i techniki pracy. Wykorzystując czas wyznaczonej pracy na indywidualnych stanowiskach, skupiamy swoją uwagę na konkretnych zadaniach, a nawet  – rzec można – wyzwaniach. Efekty są różne, ale przecież „nie od razu Rzym zbudowano”. Jesteśmy zmotywowani i cierpliwi! Już niedługo pochwalimy się naszymi wytworami. Jesteście ciekawi?