FEAD 2018/2019

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2018

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

CELEM PROGRAMU
jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
– organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
– racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
– przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
– prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI 
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:  – 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Kolejny etap realizacji Programu  „Podprogramu 2018”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących   w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od m-ca października b.r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA 
to zestaw składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,
 1. Artykuły skrobiowe:
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,
 1. Artykuły mleczne:
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 1. Artykuły mięsne:
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 1. Cukier:
 • cukier biały 4 kg,
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

      6.Tłuszcze:

 • olej rzepakowy

      7. Dania gotowe

 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych  [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

LISTA ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH
lp. Odbiorcy OPL Powiat województwo adres
1.  Parafialny Zespół Caritas przy parafii Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowym świecki kujawsko-pom. ul.Krótka 7 86-170 Nowe
2. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wszystkich Świętych w Brusach chojnicki pomorskie ul.Kościelna 3 89-632 Brusy 
3. Parafialny zespół Caritas przy parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Starogardzie Gdańskim starogardzki pomorskie ul.Skośna 36,  83-200 Starogard Gdański 
4. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Wojciecha  w Starogardzie Gdańskim starogardzki pomorskie ul.Pomorska 4a,  83-200 Starogard Gdański
5. Zespół Caritas parafii Najświętrzego Serca Pana Jezusa w  Starogardzie Gdańskim starogardzki pomorskie ul.Bp Dominika 8,    83-200 Starogard Gdański
6. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Jana Chrzciciela w Pieniążkowie tczewski pomorskie Pieniążkowo 13 83-135 Pieniążkowo 
7. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach tczewski pomorskie ul.Kościelna 8 83-120 Subkowy
8. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Piotra Apostoła w Bożympolu Wielkim wejherowski pomorskie ul.Chmielecka 36  84-214 Bożepolewielki
9. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Piotra i Pawła Apostoław Opaleniu tczewski pomorskie Opalenie 1       83-136 Opalenie
10. Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św.Katarzyny Starogardzie Gdańskim starogardzki pomorskie ul.Tczewska 3,  83-200 Starogard Gdański
11. Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lnianie świecki kujawsko-pom. ul.Wyzwolenia 9 , 86-141 Lniano
12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rajkowach starogardzki pomorskie ul.Akacjowa 54 83-130 Pelplin
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach tucholski kujawsko pomorskie ul.ks.dr.Sychowskiego 28 89-530 Śliwice
14 Parafialny Zespół Caritas przy parafii Marii Magdaleny w Ugoszczy  bytowski pomorskie Ugoszcz 13 77-143 Studzienice

Linki do pobrania