Zawieźliśmy kolejną pomoc humanitarną na Ukrainę

Paczki zebrane w ramach akcji “Paczka dla Ukrainy” trafiły do potrzebujących w Krzemieńczuku oraz uchodźców z terenów zajmowanych prze rosyjskiego okupanta, którzy zamieszkali w Krzemieńczuku. Ukraina przywitała nas alarmem rakietowym, jednak dalej było już spokojnie. Na miejscu pomoc humanitarną rozdystrybuuje fundacja Sergeja Radczenki “My Poriad”. Przypomnijmy, iż wcześniej pomoc przekazana przez Caritas Diecezji Pelplińskiej docierała w rejony trudnodostępne m.in. Bachmut, Czesiw Jar, czy Sołedar. Współorganizatorem tych ekspedycji i jednocześnie wolontariuszem, który docierał w te trudne rejony Ukrainy był obecny Prezydent Miasta Tczewa Łukasz Brządkowski.  Tym razem na Ukrainie z pomocą zameldowali się Olga Hanza , Ewelina Wieczorkowska i Michał Wieczorkowski.