XIV Zbiórka Żywności

 W dniach 9 i 10 marca 2018 r. Caritas organizuje XIV Zbiórkę żywności pod hasłem „Tak – Pomagam”. 

Celem prowadzonej zbiórki będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, takich jak: mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata, słodycze, itp., aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących oraz na potrzeby placówek Caritas. Chcielibyśmy, aby zbiórka prowadzona była w centrach handlowych i sklepach spożywczych na poziomie lokalnym, które wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie. Nawiązanie współpracy i otrzymanie zgody na przeprowadzenie zbiórki w innych sieciach handlowych i sklepach – poza BIEDRONKĄ, POLOMARKETEM, CARREFOUREM pozostaje w gestii Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

Prosimy, aby do 31 stycznia 2018 r. przekazać do centrali Caritas w Pelplinie (mailem: pelplin@caritas.pl, pocztą, telefonicznie – 58/536-15-31 lub osobiście) dane osób (imię, nazwisko, telefon), które będą koordynatorami zbiórki w danej miejscowości. Dostarczenie powyższych informacji jest warunkiem wyrażenia zgody Caritas na przeprowadzenie zbiórki w danym rejonie i zgłaszanej placówce handlowej. Tylko te zespoły, które zgłoszą do diecezjalnej Caritas chęć przyłączenia się do „zbiórki”, otrzymają materiały promocyjne (plakaty, identyfikatory, ulotki itp.).

Zachęcamy do udziału w zbiórce, bo warto pomagać innym. Sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek prosimy składać do 15 marca 2018 r. (mailowo, pocztą lub osobiście). Formularz sprawozdania jest dostępny na naszej stronie w zakładce “Ogłoszenia/do pobrania”.28