Zgłoszenie do programu „Na codzienne zakupy” 2024

Caritas Diecezji Pelplińskiej kontynuuje program „Na codzienne zakupy”, który  polega na przekazaniu seniorom kart do sklepów Biedronka o wartości 200 zł miesięcznie, na zakup artykułów spożywczych. Propozycja skierowana jest do parafii, w których działają Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia, których dochód nie przekracza 1.700 zł netto (pierwszeństwo mają osoby, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, niepełnosprawni oraz po raz pierwszy przystępujący do projektu). Projekt będzie trwał od kwietnia 2024 do stycznia 2025 roku. Liczba kart jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń, ostateczną decyzję o kwalifikacji podejmuje komisja powołana przez dyrektora Caritas.

Prosimy Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas o zgłaszanie się do programu, w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2024 roku (do godz. 15.00).