Zgłoszenie do programu “na codzienne zakupy” edycja 2023

Caritas Diecezji Pelplińskiej kontynuuje program „Na codzienne zakupy”, który  polega na przekazaniu seniorom kart do sklepów Biedronka o wartości 180 zł miesięcznie, na zakup artykułów spożywczych. Propozycja skierowana jest do parafii, w których działają Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia, których dochód nie przekracza 1.500 zł netto (pierwszeństwo mają osoby, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, niepełnosprawni oraz po raz pierwszy przystępujący do projektu). Projekt będzie trwał od kwietnia 2023 do stycznia 2024 roku. Liczba kart jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń, ostateczną decyzję o kwalifikacji podejmuje komisja powołana przez dyrektora Caritas.

Prosimy Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas o zgłaszanie osób do programu, w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2023 roku (do godz. 15.00).

Szczegółowych informacji udziela koordynator regionalny projektu Sandra Derdowska, tel. 58 536 15 31.