Życzenia Bożonarodzeniowe

Oczekując na narodziny Zbawiciela uczmy się odkrywać dar Eucharystii jako światło i siłę w codziennym życiu.

Niech narodzony w Wigilijną Noc Jezus obdarzy nas swoją łaską, abyśmy potrafili z większą mocą dawać świadectwo obecności Boga w świecie.

Niech Maryja będzie dla nas wzorem dziękczynienia, za wszystko co mamy i czym jesteśmy.

życzą

Ks. Dyrektor Grzegorz Weis i pracownicy