Warsztaty o żywieniu w Rajkowach

 30 listopada br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rajkowach odbyły się warsztaty w ramach działań towarzyszących dla uczestników Programu  Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2017-18.

Celem warsztatów zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, które zorganizowała i przeprowadziła Caritas Diecezji Pelplińskiej, było przybliżenie uczestnikom programu sposobów zdrowego i racjonalnego odżywiania oraz jak w sposób praktyczny i prosty  przeciwdziałać marnowaniu żywności. W zajęciach wzięło udział 25 osób będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Caritas Diecezji Pelplińskiej składa serdeczne podziękowania dla osób pracujących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rajkowach za pomoc, oraz włożone serce  przy organizacji prowadzonych warsztatów.