Warsztaty kulinarne w Ramach FEAD – Subkowy

5Subkowy. Caritas Diecezji Pelplińskiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 beneficjentów Parafialnego Zespołu Caritas w Subkowach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2017 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz „Kulinarne” które odbędą się 15.03.2018 o godz. 9.00 w  PZC przy Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika ul. Kościelna 8 , 83-120 Subkowy.