XX Zbiórka żywności pod hasłem „Tak – Pomagam” / Двадцятий збір їжі під гаслом «Так – допомагаю»

 

W dniach 25 i 26 marca 2022 r. Caritas organizuje zbiórkę żywności, której celem będzie

pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących oraz na potrzeby placówek Caritas. Chcielibyśmy, aby zbiórka prowadzona była w centrach handlowych i sklepach spożywczych na poziomie lokalnym, które wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie.

Prosimy do 21 marca zgłosić udział w akcji poprzez ankietę na  naszej stronie internetowej www.pelplin.caritas.pl  w zakładce – „Działalność” / “Zbiórki żywności / Zgłoszenie zbiórki. Zespoły, które zgłoszą do diecezjalnej Caritas chęć przyłączenia się do „zbiórki”, otrzymają materiały promocyjne (plakaty, identyfikatory, ulotki, podziękowania oraz kamizelki, itp.).

Двадцятий збір їжі під гаслом «Так – допомагаю»

25 та 26 березня 2022 року Карітас організовує збір їжі, а саме продуктів харчування з тривалим терміном зберігання та зручними для зберігання, щоб мати можливість приготувати пакунки для потребуючих людей та для потреб точок Карітасу. Ми хотіли б, щоб збір відбувався на місцевому рівні в торгових центрах і продуктових магазинах, які згодні на збір.

Просимо повідомити про свою участь у акції до 21 березня за допомогою анкети на нашому сайті www.pelplin.caritas.pl у вкладці “Активність” / “Збір їжі” / “Заявка на збір“. Команди, які звернуться до єпархіального Карітасу для приєднання до «збору», отримають рекламні матеріали (плакати, значки, листівки, подяки та жилети тощо).