ZAŁĄCZNIKI EDYCJI 2021/2022

Caritas Diecezji Pelplińskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Przed nami edycja programu – Podprogram 2021, która będzie trwała do końca lipca 2022r. Rozpoczęcie wydawania żywności planowane jest na styczeń 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI EDYCJI 2021/2022