Niedziela Miłosierdzia świętem patronalnym Caritas

Od 2000 r. Kościół na całym świecie w II Niedzielę Wielkanocną obchodzi Święto Bożego Miłosierdzia. Chrystus wzywa nas, abyśmy zobaczyli Jego drugim człowieku. Zatem dla tych, którzy chcą iść z Nim jest to wezwanie jest drogowskazem. Kościół realizuje je między innymi poprzez realizację dzieł miłosierdzia za pośrednictwem Caritas i innych organizacji charytatywnych. Niedziela Miłosierdzia jest świętem patronalnym Caritas. Jest czasem, który skłania nas do myślenia o wszystkich potrzebujących, cierpiących, chorych, samotnych i starszych. Niech to święto będzie również czasem modlitwy za wolontariuszy i pracowników Caritas.