„Ofiarność owocem miłości – czyli dzieła Caritas Diecezji Pelplińskiej”

Rok 2020 dla nas wszystkich był inny. Z powodu pandemii każda dziedzina życia uległa przeobrażeniu. Świat jaki znaliśmy zmieniał się z każdym tygodniem, na naszych oczach i wbrew naszej woli. Sytuacja zmusiła nas do przeorganizowania życia, zmiany priorytetów oraz ograniczenia kontaktów międzyludzkich. W myśl zasady wszystkie „ręce na pokład” rozpoczęliśmy walkę z wirusem. Pojawiły się nowe problemy, na nowo zdefiniowały się grupy ludzi potrzebujących, zaistniały nowe potrzeby. Taki stan rzeczy miał znaczący wpływ na działania organizacji dobroczynnych, w tym również naszej. Dla Caritas Diecezji Pelplińskiej ten rok stał pod nazwą działań minimalizujących skutki pandemii oraz działań mających na celu alternatywne, bezpieczne prowadzenie dotychczasowych projektów. Wiele z nich uległo przeobrażeniu, kilku projektów, których istotą były kontakty międzyludzkie lub które generowały możliwość rozszerzenia się pandemii musieliśmy zaniechać. W ich miejsce powstały nowe inicjatywy, związane z nową sytuacją. Naszą energię zaoszczędzoną na działaniach, których nie mogliśmy zrealizować, ze zdwojoną mocą włożyliśmy w programy łagodzące skutki pandemii.

Istotnym działaniem prowadzonym przez Caritas na rzecz osób niepełnosprawnych są placówki rehabilitacyjno-opiekuńcze. Dla naszych podopiecznych czas ten był szczególnie trudny i niebezpieczny. Rozporządzenia sprawiły, że część działalności rehabilitacyjnej musieliśmy przeprowadzić w trybie zdalnym lub zaocznym. Kadra naszych ośrodków będąca w stałym kontakcie ze wszystkimi podopiecznymi prowadziła działania podobne do tych, które wcześniej prowadziła stacjonarnie, jednak tym razem na głównym miejscu było bezpieczeństwo epidemiologiczne naszych beneficjantów. Tam gdzie to było możliwe prowadziliśmy zajęcia online, każdego tygodnia dostarczając naszym podopiecznym zadania do domu. Wszystko to w najwyższych standardach epidemiologicznych. Nasze placówki włączyły się w akcję szycia maseczek wielorazowego użytku, które przekazywaliśmy  osobom potrzebującym.

Projekty związane z organizacja eventów na rzecz osób niepełnosprawnych niestety nie mogły być organizowane. Ten czas wykorzystaliśmy na to, żeby pokazać naszych beneficjentów, ich zmagania i sukcesy. Powstał film „Niepokonani”, który szerokim echem odbił się w mediach. Według szacunków materiał obejrzało kilkaset tysięcy odbiorców. Dostaliśmy zaproszenie do programu „Pytanie na śniadanie”, w którym opowiedzieliśmy o projekcie.

Zaistniała sytuacja spowodowała też zmiany w programie dożywiania FEAD. Poza pięcioma tysiącami stałych beneficjentów przekazywaliśmy pomoc dla osób najuboższych będących w kwarantannie. Do osób starszych, których aktywność stanęła pod znakiem zapytania poprzez samoizolacje przekazaliśmy kilkadziesiąt ton żywności, gotowych dań, które otrzymaliśmy od partnerów i sponsorów.

W dalszym ciągu wraz z partnerem, siecią sklepów Biedronka prowadziliśmy program „Na codzienne zakupy”. 250 seniorów otrzymało karty doładowywane comiesięcznie kwotą 150 lub 100 zł na zakupy w sklepach Biedronka. Poza tym działaniem przekazaliśmy dodatkowe doładowane karty dla osób starszych, którym zakupy robili nasi wolontariusze. Osobom starszym przekazaliśmy również wsparcie w postaci obiadów, które dowoziły im firmy cateringowe. Caritas zapewniła seniorom zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki), wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu (np. w zakupie leków), a także inne formy pomocy, w zależności od potrzeb, na przykład opiekę psychologiczną. 

W ramach wsparcia przekazaliśmy osobom najbardziej potrzebującym 12 ton parówek, które dystrybuowaliśmy za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas, parafii i do Domów Pomocy Społecznej.

Ważną akcją, którą przeprowadziliśmy, aby łagodzić skutki pandemii była zbiórka na środki ochrony bezpośredniej dla szpitali. Dzięki darczyńcom, którzy wsparli naszą zbiórkę na rzecz placówek medycznych mogliśmy kupić 37.000 rękawic ochronnych. Materiały do szpitali przekazaliśmy za pośrednictwem kapelanów.

Prowadziliśmy również intensywne wsparcie setek osób w trudnej sytuacji materialnej, które corocznie zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc.

W ramach środków z 1% zakupiliśmy kolejnych 15 łóżek rehabilitacyjnych, które będą służyć osobom chorym w naszej Diecezji. Potrzeby w naszej Diecezji są duże, a w chwili obecnej w ciągłym użytkowaniu jest ok 200 łózek. Przypomnijmy, że w większości są to nowoczesne łózka z pełna automatyką ustawiania położenia chorego.

Zachęcamy Państwa do przekazanie na rzecz Caritas Diecezji Pelplińskiej (KRS 0000252333) 1% podatku. Pomóżcie Państwo uczynić życie naszych podopiecznych godnym. Z Państwa pomocą możemy pokazywać potrzebującym oblicze Kościoła, które jest obliczem Chrystusa miłosiernego. Każdy człowiek jest dla nas ważny, niech Państwa ofiarność będąca owocem miłości przyczyni się do poprawy sytuacji wszystkich naszych podopiecznych. Przekazać 1% podatku w sposób szybki i łatwy możecie Państwo za pośrednictwem programu do rozliczania PIT – 2020, który znajduje się na naszej stronie. PROGRAM DO ROZLICZANIA PIT 2020