Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

„Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary, że wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą.”.

(kard. Stefan Wyszyński)

Niech przychodzący na świat w Wigilijną Noc Jezus obdarza nas swoją łaską, abyśmy potrafili z mocą dawać świadectwo obecności Boga w świecie. W tym trudnym, dla wielu ludzi, czasie nieśmy radość i nadzieję.

Niech Maryja będzie dla nas wzorem dziękczynienia, za wszystko co mamy i wszystko czym możemy się dzielić.

Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam każdego dnia w Nowym 2021 Roku.