Dzięki darczyńcom przekażemy szpitalom 37.000 rękawic ochronnych

Dzięki darczyńcom, którzy wsparli naszą zbiórkę na rzecz placówek medycznych mogliśmy kupić 37.000 rękawic ochronnych. Prosimy księży kapelanów szpitali o kontakt z biurem Caritas w celu ustalenia sposobu przekazania rękawic.