Wracamy do placówki

Pełni nadziei na normalność, stęsknieni, ale też z pewną dozą niepewności, wracamy do terapii prowadzonej w sposób tradycyjny. Wytyczne z Ministerstwa nakładają na nas sporo obostrzeń, jednak są one niezbędne, by czuć się w Warsztatach bezpiecznie. Wiele rzeczy jeszcze nam nie wolno, na inne musimy zwracać szczególną uwagę, ale wierzymy, że sytuacja toczy się w dobrą stronę. Pracujemy w systemie rotacyjnym – część osób pozostaje w domu i korzysta z pracy zdalnej, a część  jest dowożona do placówki; do każdego uczestnika podchodzimy w sposób indywidualny – wg jego potrzeb, możliwości, stanu zdrowia oraz kondycji psychicznej  

Przyłbice, wyznaczone stanowiska, rękawiczki, dezynfekcja , wietrzenie pomieszczeń, maseczki, mierzenie temperatury – wszystkie te elementy przygotowane w palcówce zapobiegają wirusowemu zagrożeniu i umożliwiają nam spotkania, których przecież tak bardzo już nam brakowało.