Walka o odrobinę normalności – raport z ŚDS Rajkowy

Aby pokazać działania w tej niecodziennej sytuacji publikujemy raport bieżącej sytuacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rajkowach.

W związku z przedłużeniem zawieszenia funkcjonowania ŚDS powiadomieni zostali o tym fakcie uczestnicy, rodzice oraz opiekunowie. Kontynuowane są działania i relacje terapeutyczne, skierowane do uczestników jak i do rodzin..

Każdego dnia monitorowana jest sytuacja bytowa i zdrowotna poprzez kontakt telefoniczny, wideorozmowy, komuniakatory internetowe. Oprócz monitorowania podjęliśmy konkretne działania zabezpieczające skierowane do osób samotnych oraz rodzin, wymagających wsparcia bezpośredniego. Działania te polegają na dowożeniu ciepłych posiłków przygotowanych w DPS w Rudnie, artykułów spożywczych z magazynu Caritas, robienia niezbędnych zakupów, wykupienia stałych leków. Zdarzają się sytuacje, że  dostarczamy karmę dla zwierząt domowych uczestników. Do naszych działań włączyli się także sąsiedzi a nawet nasi znajomi i członkowie rodzin.

Zabezpieczenie bytowe jest w pełni wystarczające jednak przedłużający się stan izolacji budzi w nas coraz większe obawy o stan psychiczny uczestników, rodziców i opiekunów.

Wielogodzinne rozmowy wskazują na ogromne poczucie lęku, dezorientację, samotność, obawy o brak możliwości powrotu na zajęcia. U osób chorujących na schozofrenię, zwłaszcza u tych zamieszkujących samotnie pojawiają się pierwsze objawy chorobowe. Pomimo dostarczania materiałów do zajęć, opracowanych programów indywidualnych do realizacji w miejscu zamieszkania, wielogodzinnych rozmów, zabaw słownych przez telefon, wspólnego śpiewania piosenek czy innych form rozładowania napięcia, sytuacja wymaga zwiększenia działań w kierunku wsparcia psychicznego, co też czynimy.

Miniony czas pozwolił nam oswoić się już z zaistniałą sytuacją, uspokoić emocje uczestników i rodzin. Otrzymujemy komunikaty od członków rodzin, sąsiadów zapewniających o wsparciu naszych działań . 

 Zabezpieczenie bytowe jest w pełni wystarczające, nikt nie ma objawów chorobowych, związanych z grypą, przeziębieniem czy wskazujących na koronawirusa. Wszyscy stosują się zasad bezpieczeństwa, izolacji. Większość mieszka na terenach wiejskich, z dala od skupisk ludzkich co w znacznym stopniu ułatwia bezpieczne wyjście np. do ogródka.