Kurs wychowawców wypoczynku

Caritas Diecezji Pelplińskiej organizuje kurs wychowawcy wypoczynku. Zajęcia odbywać będą się przez trzy soboty: 7, 14, 21 marca 2020 w godzinach od 9.00 do 16.00 w Collegium Marianum w Pelplinie. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

Koszt kursu to 150 zł od osoby. Każdy, kto zdecyduje się na wyjazd jako wychowawca wypoczynku podczas tegorocznych kolonii organizowanych przez Caritas Diecezji Pelplińskiej zostanie zwolniony z opłaty za kurs.

Zgłoszenie i dokumenty (kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej) należy dostarczyć do Caritas Diecezji Pelplińskiej, drogą elektroniczną na adres pelplin@caritas.pl lub osobiście złożyć w sekretariacie Caritas do 3 marca 2020 (do 15:00), tel. 58 536 15 31.