Warsztaty Brusy

Caritas Diecezji Pelplińskiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018/19 podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Wszystkich Świętych w Brusach –korzystających z żywności z Podprogramu 2018/19 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowania Żywności” oraz „Kulinarne” ,które odbędą się  04.04.2019 o godz. 9.00 w PZC przy parafii Wszystkich Świętych w Brusach.