Pomoc żywnościowa dla najuboższych FEAD

Caritas Diecezji Pelplińskiej zamierza włączyć się w program pomocy żywnościowej dla najuboższych FEAD. Parafialne Zespoły Caritas są proszone  o przesłanie do 2 marca 2017 r. na adres pelplin@caritas.pl dokładnej liczby osób, które uzyskają zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Po tym terminie, w roku 2017/2018 nie będzie możliwości włączenia się do programu. Uprawnionymi do otrzymania pomocy są osoby spełniające kryterium dochodowe (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł na osobę w rodzinie). Każda zakwalifikowana osoba może otrzymać paczkę żywnościową o wartości 200 zł.