Dołącz się do POMOCY!

Chcesz pomóc?

Drukuj

Osoby oraz instytucje, które chciałyby wesprzeć działania naszej Caritas mogą wybrać formę pomocy najlepiej dostosowaną do ich możliwości oraz preferencji:

  • 1% podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy mogą dokonać płatnicy  podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. CARITAS Diecezji Pelplińskiej wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom, wynikającym m.in. z ubóstwa, niepełnosprawności i choroby. W imieniu wspólnoty diecezjalnej realizuje Chrystusowe posłannictwo miłosierdzia. Przekazując 1% swojego podatku dochodowego możecie Państwo wesprzeć dzieła prowadzone przez CARITAS Diecezji Pelplińskiej (KRS 0000252333).
  • Wsparcie finansowe w postaci darowizny. Wpłaty można dokonać na konto: Bank Spółdzielczy Skórcz O/Pelplin 05 8342 0009 2000 1876 2000 0001 jako darowiznę na rzecz Kościoła Katolickiego lub dokonać wpłaty na konkretne działanie zaznaczając to na przelewie.
  • Wsparcie rzeczowe – na rzecz naszej Caritas można przekazać dobra mogące służyć realizacji celów statutowych.
  • Praca wolontariuszy
  • Wsparcie poprzez modlitwę

To dzięki Wam możemy pomagać.