Koniec pracy zdalnej, wracamy do terapii stacjonarnej

Data 25.05.2020 pozostanie nam na długo w pamięci. To dzień, w którym po dwu i pół miesięcznej nieobecności wracamy do pracy. Nie jest łatwo. Procedury postępowania w Warsztatach w trakcie pandemii są surowe. Pracujemy w maseczkach, z zachowaniem odpowiednich odległości. Codziennie wszyscy (zarówno uczestnicy, jak i pracownicy) przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu mają mierzoną temperaturę ciała. Stosujemy środki do dezynfekcji rąk. Regularnie co godzinę wietrzymy sale, co dwie godziny następuje dezynfekcja szczegółowa, a raz dziennie – dezynfekcja ogólna. Drżyjcie wirusy!

Najtrudniejsze jednak jest to, że  nie możemy się wszyscy spotkać. Pracujemy w małych, dwuosobowych grupach. Ma to swoje dobre strony, ponieważ każdemu z uczestników można poświęcić więcej czasu, terapia jest więc bardziej owocna.

Mimo wielu trudności daliśmy radę rozpocząć pracę i z tego jesteśmy najbardziej dumni. Cieszymy się, że możemy być już razem, choć z różnymi obostrzeniami. Jesteśmy gotowi stawiać czoła przeciwnościom i z radością wykonywać swoje zadania.