OGŁOSZENIE

Caritas Diecezji Pelplińskiej, ul. Sambora 28, 83-130 Pelplin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuje, iż w dniu 14 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na :  „Zakup i dostawę dwóch samochodów 9-cio osobowych przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami w podziale na części:

Część nr 1 – Dostawa samochodu do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Skórczu

Część nr 2 – Dostawa samochodu do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Pelplinie

Bezpośredni dostęp do strony internetowej postepowania na Portalu e-Zamówienia znajduje się w poniższym linku.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d336a061-09e4-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b