Załączniki do edycji 2020/2021

Caritas Diecezji Pelplińskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Przed nami edycja programu – Podprogram 2020 która będzie trwała do końca lipca 2021r. Rozpoczęcie wydawania żywności planowane jest na listopad 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI EDYCJI 2020/2021