Świat lepszy przez wolontariat

Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum nr 3 im Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie w trakcie realizacji projektu: „Lepszy Świat przez wolontariat”, dofinansowanego przez Caritas Diecezji Pelplińskiej. Dziś zorganizowaliśmy zajęcia plastyczne dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Karolewie. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w kolorowanie, wycinanie, sklejanie. Uśmiech zagościł na ich buziach.

Dużą radość sprawiły dzieciom szczególnie tym najmłodszym przywiezione przez nas zabawki, które zgromadziliśmy podczas zorganizowanej w szkole zbiórki zabawek.