Warsztatowy Dzień Skupienia Caritas

Skórcz. 17 marca 2018 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas w Skórczu odbył się po raz kolejny Warsztatowy Dzień Skupienia. W rekolekcjach wielkopostnych wzięło udział ponad 70 osób: rodzice, opiekunowie, uczestnicy placówki oraz wolontariusze i goście. Modlitewne spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez Diakona Patryka Śwista. W tym czasie była okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.

Podczas Mszy Świętej celebrowanej przez Ks. Arkadiusza Liberskiego z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim, rodzice i opiekunowie aktywnie włączali się w liturgię poprzez Czytania i Modlitwę Wiernych. Oprawę muzyczną Adoracji i Mszy Św. zapewniła Schola dziecięco – młodzieżowa z Parafii Kościelna Jania. Kolejnym punktem spotkania była nauka rekolekcyjna dla rodziców i opiekunów, a następnie obiad i zajęcia rodzinne przy wspólnej kawie. Całość spotkania odbyła się pod dachem Warsztatów Caritas w Skórczu, od dwudziestu prawie lat goszczących osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Skórcz i sąsiednich. Wyrażamy wdzięczność za obecność , piękne świadectwo wiary oraz pełne zaangażowanie rodziców, opiekunów, wolontariuszy, gości i Księży, dzięki którym spotkanie miało tak rodzinny i głęboki charakter.